طرح های تشویقی فروشندگان

به اطلاع فروشندگان محترم قالب وب سایت توبی تمپلت می رسانیم , این سایت در نظر دارد در جهت حمایت هرچه بیشتر از طراحان و فروشندگانی که همکاری مستمر و انحصاری با توبی تمپلت دارند طرح های زیر را ارئه می نماید :
طرح های تشویقی :


 
١- اهداء تقدیرنامه طراح خلاق و برنامه نویس پیشرفته از ایزو مستر هر ۳ ماه یکبار به پرفروش ترین فروشنده.

٢– افزایش درصد کمیسیون هر محصول طراحی که به عنوان قالب ویژه انتخاب شده و جزء ١٠ محصول پر فروش سایت باشد به میزان ۸۰ درصد.

٣- ارسال پیشنهاد همکاری در پروژه های طراحی وب به پرکارترین و پردرآمدترین طراح.

۴- ارائه بن تخفیف جهت استفاده از دوره های مرتبط به کار فروشندگانی که در انتشار قالب فعالیت مستمر دارند (به ازاء هر ۲۵ قالب درماه یک بن تخفیف ۵۰ درصدی استفاده از دوره های آموزش الکترونیک بنیاد آموزش مجازی ایرانیان)

 


 
طرح های تنبیهی :

١- کاهش درصد سود آوری نمونه کارهایی که در سایت های متفرقه عرضه می گردند  (تا ۶۰ درصد)

٢- حذف و تعدیل در نمایش کلیه نمونه کارهای طراحانی که همکاری گستره با سایت های متفرقه داشته اند
(تعدیل و حذف در بخش های قالب های ویژه , ویترین توبی و … صورت خواهد پذیرفت)